Štruktúra hlavných jedál a podmienky výdaja jedál
 
Štandardné  menu  obsahuje: obedovú  polievku, základné  jedlo alebo  diétne jedlo, chlieb - 70 g, nápoj - 0,2 l
Štandardné  menu sa podáva ako teplé  jedlo  servírované  alebo chladené   balené  jedlo  jednoporciové.

Nadštandardné menu obsahuje: obedovú polievku, nadštandardné jedlo alebo makrobiotické jedlo alebo delené jedlo, chlieb - 70g,  nápoj - 0,2 l
Nadštandardné menu sa podáva ako teplé  jedlo  servírované.

Zmluvné strany sa dohodli, že, s výnimkou uvedenou nižšie, bude v jednotlivých typoch stravovacích zariadení  po celú stanovenú  otváraciu dobu, resp. stanovenú dobu výdaja jedál (ak je taká doba stanovená) k dispozícii plný sortiment jedál podľa jedálneho  lístka, pričom počas posledných 30 minút stanovenej otváracej doby v jedálňach, resp. počas poslednej 1/4 stanovenej  výdajnej doby vo  výdajniach  jedál (okrem stravovacích zariadení s manuálnym objednávaním jedál), môže byť namiesto pôvodného sortimentu (podľa JL) ponúkaný rovnocenný - náhradný sortiment jedál, pričom za rovnocenne nahradzované jedlá sa považuje rovnaký počet a rovnaký typ jedla (mäsité - nahradené mäsitým, bezmäsité - nahradené bezmäs. jedlom).
Táto  dohoda sa vzťahuje na všetky druhy základných jedál.
Zdravá výživa (ako základné jedlo) bude poskytovaná na základe manuálneho objednávania.

Gabriel Vrzal
Regionálny riaditeľ